รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนวัณโรค ตั้งเป้าทดสอบในมนุษย์ ภายในปี 2570 รวมทั้งใช้เทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์และผลิตเซลล์บำบัดโรคมะเร็ง วิจัยสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ล่าสุด พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาลดปวดจากกระท่อม พร้อมผลักดันการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ระดับชาติ สร้างเศรษฐกิจให้ประเทศจากการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจร

          วันนี้ (18 มิถุนายน 2567) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้บริหาร เข้าร่วม โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพของโลก ด้วยการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจสุขภาพ โดยมุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้เทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์และการแพทย์ที่แม่นยำ เพื่อยกระดับการวินิจฉัยโรค การป้องกันและการรักษา เช่น มะเร็งชนิดต่างๆ และโรคหายากในเด็ก 2) การพัฒนาวัคซีนวัณโรคเพื่อแก้ไขปัญหาวัณโรคของประเทศ โดยตั้งเป้าได้วัคซีนต้นแบบและ  มีการทดสอบในมนุษย์ ภายในปี 2570

          3) พัฒนาการแพทย์ขั้นสูงให้มีผลิตภัณฑ์ใช้ภายในประเทศและยกระดับสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้มีเทคโนโลยีการผลิตเซลล์บำบัด ชนิด Cytokine-induced killer cells (CIK) และ Dendritic cells (DC) สำหรับโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด และอยู่ในระหว่างการปรับปรุงสถานที่ผลิตและเตรียมความพร้อมในการขอเป็นสถานที่ผลิตที่ได้รับ GMP 4) พัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อให้ได้ยาจากสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาลดปวดจากกระท่อม คาดว่าจะขอขึ้นทะเบียนกับ อย. ในปี 2570 และยังพัฒนาการตรวจความปลอดภัยและการก่อกลายพันธุ์ตามหลักการ OECD GLP เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสมุนไพรในระดับ OTOP/SME ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ และ 5) พัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมฯ ในทุกระดับ ทุกด้าน ให้มีความรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ระดับชาติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจร

                                                                         ***************************** 18 มิถุนายน 2567

    
   


View 653    18/06/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ