หมวด หัวข้อข่าว URL
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค อบรมเชิงปฏิบัติการ Clinical Reasoning: The essential skills for patient safety and happier เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ระยะ 10 ปี ครั้งที่ 2 เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค ประชุมสรุปประเด็นปัญหาด้านการป้องกันการแพ้ยาซ้ำในโรงพยาบาล เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค การประชุมวางระบบการให้ยาเคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค นิเทศให้กำลังใจและเยี่ยมชมงานการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ในโรงพยาบาลฯ เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค การประชุมเรื่อง “การพัฒนาบริการพยาบาลเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบบริจาคเครื่องมือแพทย์หมุนเวียนเพื่อผู้ป่วย เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค การประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตกรรม เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สถิติในงานวิจัยและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สัมมนาหลักสูตรและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค หลวงพ่อไพศาล วิสาโล มอบเงินบริจาค ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2567 เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ปี 2567” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,500,000 บาท เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดโครงการประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะ “คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค แม่บ้านมหาดไทยนครราชสีมา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ “โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีปัญหาซับซ้อนร่วมกับพยาบาลเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับฟังสรุปการเยี่ยมสำรวจ Re – Accreditation ครั้งที่ 4 เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค โครงการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินในหอผู้ป่วย เปิด