หมวด หัวข้อข่าว URL
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค โครงการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมพิธีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ถวายในหลวงปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เปิด