ที่อยู่ ชั้น 3 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Phone Number Tel 0 2590 1000
Fax 0 2591 8613