หมวด หัวข้อข่าว URL
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.เลย​ ร่วมโครงการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและด "ชุมชนล้อมรักษ์" ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.หนองบัวลำภู เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "รวมพลังชุมชนอีสานเหนือ สู้ภัยยาเสพติด" เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.เลย “รวมพลังชุมชนอีสานเหนือ สู้ภัยยาเสพติด” จังหวัดอุดรธานี เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนฯ ครั้งที่ 1/2567” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค โครงการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 4/2567” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.หนองบัวลำภู เปิด