หมวด หัวข้อข่าว URL
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.เลย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.เลย เข้าร่วมงานมหกรรม รวมพลคน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.เลย ร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE และนำเสนอผลการดำเนินงานระดับจังหวัด ระดับประเทศ เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.เลย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 8 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2567 เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.เลย ร่วมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุและ อสม.ในชุมชน ภายใต้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีบุตรคุณภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยเครือข่ายชุมชน ปี 2567 เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค รพ.เลย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อประชาชน ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญ เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.เลย ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เปิด