หมวด หัวข้อข่าว URL
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค รพ.บุรีรัมย์ จัดโครงการ " การพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อการรับรองคุณภาพรายโรค : โรคหลอดเลือดสมอง (DSC Stroke) เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค รพบุรีรัมย์ ประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้าง อาคารพักนักศึกษาแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารศูนย์แพทยฯ เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค รพ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1) เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค รพ.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพสถานชีวาภิบาล เทศบาลตำบลอิสาณ เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ร่วมประชุมและหาแนวทาง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและการส่งต่อสู่เครือข่ายสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค รพ.บุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค รพ.บุรีรัมย์ โครงการฟื้นฟูพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในการดูแลโรคระบบทางเดินหายใจ จ.บุรีรัมย์ เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค รพ.บุรีรัมย์ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค รพ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2567 เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบคุณผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เปิด