10 กรกฎาคม 2567

นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพพยาบาลสุไหงโก-ลก พร้อมด้วย นพ.เกษมสันต์ วนวนากร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ กลุ่มงานปฐมภูมิ และ สสอ.สุไหงโก-ลก ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก ด่านตรวจคนเข้าเมืองบูเก๊ะตา และท่าอากาศยานนราธิวาส ร่วมต้อนรับ นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะฯ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไอกรน และหัด โดยมี นพ.เกษมสันต์ วนวนากร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานสถานการณ์ในพื้นที่

ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส   


View 79    11/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก