วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 “มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” นำโดย คุณภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิฯ พร้อมคณะ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 500,000 บาท  จากโครงการ “เครื่องมือแพทย์หมุนเวียน” มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ

วัตถุประสงค์ของโครงการ “เครื่องมือแพทย์หมุนเวียน” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ได้มีอุปกรณ์การแพทย์ยืมกลับไปรักษาตัวต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความทุกข์ทรมาน และได้อยู่กับครอบครัวจนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์การแพทย์ ดังนี้

  1. เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง
  2. เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง
  3. เครื่องดูดเสมหะ                            จำนวน 11 เครื่อง
  4. เครื่องวัดความดันโลหิต                จำนวน 4 เครื่อง
  5. รถเข็นผู้ป่วย                                   จำนวน 10 คัน
  6. เครื่องพ่นยา                                   จำนวน 5 เครื่อง
  7. เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์มือหมุน              จำนวน 9 หลัง

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้คุณภาสินี ปรีชาธนาพล และคณะ “มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” พนักงาน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ   
   


View 27    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลขอนแก่น