วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. คณะเจ้าหน้าที่งานธนาคารเลือด และคณะกรรมการศูนย์เชี่ยวชาญด้านการรับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตาเคลื่อนที่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอลาดยาว​​ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีประชาชนผู้ใจบุญร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้นกว่า 75,950 ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ และดวงตา 17 ราย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง


.........................................................
ขณะนี้โรงพยาบาลฯ ยังขาดแคลนโลหิตที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ ที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว ติดต่อได้ที่ 056-001555 หรือ 056-219888 ต่อ 21150 และ 21151   
   


View 62    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์