แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยมีความห่วงใยเด็กที่มีปานยักษ์แต่กำเนิด และครอบครัว กำชับให้กรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและสถาบันโรคผิวหนัง ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 จากการประเมินเบื้องต้นเด็กมีสุขภาพแข็งแรงดี หลังจากรับน้องเข้าดูแลมา ทีมสหสขาวิชาชีพ ทั้งกุมารแพทย์โรคผิวหนังและกุมารแพทย์โรคระบบประสาท ได้มีการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567      ไม่พบมีรอยโรคผิดปกติในกระดูกสันหลัง พบภาวะกระดูกสันหลังระดับคอตรง ไม่โค้งงอตามธรรมชาติ ทั้งนี้จะทำการตรวจปานที่หลังเพื่อนำชิ้นเนื้อไปตรวจในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ต่อไป ขณะที่ผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มีคุณตา       คุณพ่อและคุณแม่ผลัดกันมาดูแล ซึ่งมีที่พักสำหรับที่บ้านพักพิง Ronald Mcdonald 's เพื่อเป็นการประหยัดเวลาการเดินทางและไม่เสียค่าใช้จ่าย

          นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์และผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี กล่าวว่า
ได้รับความร่วมมือจากนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เข้าร่วมในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยเด็กรายนี้ โดยเริ่มจากประเมินรอยโรคใหญ่ว่า
มี
ตำแหน่งใดบ้างที่มีความเสี่ยงเพื่อตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาสำหรับการวินิจฉัยเพิ่มเติม ล่าสุดนี้ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยทีมแพทย์ระบบประสาทวิทยา แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง และทีมพยาบาล ได้รายงานผล ดังนี้ จากผล MRI ไม่พบก้อนมะเร็งหรือเนื้องอกในไขสันหลัง แต่พบว่ากระดูกสันหลังระดับคอ เป็นเส้นตรง ไม่มีความโค้ง และจะทำการตรวจเช็คเพิ่มเติมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ขณะที่ผู้ป่วสพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นได้มีการส่งไปเรียนผ่านระบบทางไกลในโรงพยาบาลอีกด้วย ด้านคุณตาและพ่อน้อง ฝากขอบคุณนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และทีมแพทย์ พยาบาลของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและสถาบันโรคผิวหนังที่ดูแลใกล้ชิดทุกท่าน ดูแลน้องเป็นอย่างดี  ตั้งแต่วันที่ไปรับตัวที่กระทรวงสาธารณสุข และหวังว่าน้องจะได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงกับเด็กปกติในเร็ววัน

#กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #CongenitalGiantMelanocyticNevus

-ขอขอบคุณ

23 มิถุนายน 2567   


View 30    24/06/2567   ข่าวในรั้ว สธ.    สำนักสารนิเทศ