ดร.ธนกฤต จิตอารีรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ได้รับการประสานจากคุณต้นอ้อ
เพจเป็นหนึ่ง เรื่องการส่งตัวเด็กจากจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งที่มีปัญหาปานดำใหญ่บริเวณหลัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เด็กมีอาการคันตลอดเวลา ต่อมาได้ประสานผ่านกระทรวงสาธารณสุข โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยผู้ป่วยรายดังกล่าว จึงได้สั่งการและกำชับให้ประสานงานกับอธิบดีกรมการแพทย์ รับตัวเด็กเข้ารักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เพื่อให้เด็กกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วที่สุด

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและสถาบันโรคผิวหนัง ทีมแพทย์ร่วมกันประเมินอาการและวางแผนการรักษาโดยมีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง จากการประเมินเบื้องต้นเด็กมีสุขภาพแข็งแรงดีและพร้อมเข้ารับการรักษาได้ทันที ได้รับการประสานส่งตัวจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับเด็กเข้าดูแลต่อในวันนี้

          นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี กล่าวต่อ
ได้รับความร่วมมือจากนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เข้าร่วมในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยเด็กรายนี้ โดยเริ่มจากประเมินรอยโรคใหญ่ว่า
มี
ตำแหน่งใดบ้างที่มีความเสี่ยงเพื่อตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาสำหรับการวินิจฉัยเพิ่มเติม รวมถึงตรวจหา
ความผิดปกติอื่นโดยละเอียด ที่พบได้บ่อยในโรคนี้มักจะเป็นอาการทางระบบประสาท ทั้งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับผู้ป่วยเข้าดูแล โดยมีแพทย์ พยาบาลและทีมงาน ดูแลและประเมินอย่างใกล้ชิด ในส่วนของญาติทางสถาบันฯ ได้จัดเตรียมสถานที่พักไว้รองรับที่บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ รวมถึงผู้ป่วยสามารถเรียนหนังสือผ่านระบบทางไกลได้อีกด้วย     

******************************************

#กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ส.เด็กร่วมมือกับส. โรคผิวหนังรับผู้ป่วยCongenitalGiantMelanocyticNevusเข้ารักษาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

-ขอขอบคุณ

17 มิถุนายน 2567

 

    
   


View 20    17/06/2567   ข่าวในรั้ว สธ.    สำนักสารนิเทศ