9 กรกฎาคม 2567

นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นายสุวิชญ์ จิตติ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (ENV) จัด อบรมฟื้นฟูระบบลิฟท์ในอาคารสูง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ลิฟท์ ฟื้นฟูทักษะในกรณีที่เกิดลิฟท์ค้างและติดอยู่ในลิฟท์ รวมถึงการบำรุงรักษาระบบลิฟท์ในอาคารสูงที่ถูกต้อง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัท เอ็ม.ซี.ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส   
   


View 121    11/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก