วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ที่กรมสุขภาพจิต นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมสุขภาพจิต โดยมี นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้บริหาร เข้าร่วม โดยนายสมศักดิ์ ได้เน้นย้ำถึงการทำงานแบบบูรณาการ ตลอดจนสนับสนุนการควบรวมภารกิจสุขภาพจิตและสารเสพติดเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ บูรณาการการบริหารจัดการ เป็นภาพรวมตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงภูมิภาค ประหยัดงบประมาณประเทศ และทำให้การเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวช และสารเสพติดเพิ่มขึ้น ได้รับการดูแลที่ดีขึ้นในทุกมิติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมปลอดภัยจากความรุนแรง                                                                                                                                                                         *****************************   
   


View 109    10/07/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ