วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย   ร่วมงานรวมพลังชุมชนอีสานเหนือ สู้ภัยยาเสพติด โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดงานรวมพลังชุมชนอีสานเหนือ สู้ภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจริงจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดอีสานเหนือ 12 จังหวัด ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรรานี จังหวัดอุดรธานี  
   
   


View 123    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย