วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด และการตรวจสอบ/ตรวจค้นสถานประกอบกิจการขนส่งพัสดุ/ไปรษณีย์ เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1/2567) เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานจาก นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล/นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) บรรลุเป้าตามหมายที่กำหนด โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายอำเภอ ปกครองจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)   


View 24    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร