เช้าวันนี้ (10 ก.ค.67) “นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย   ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 3 โรงพยาบาลสกลนคร – โรงพยาบาลมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม  2567 โดยมี “แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทร์” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน รองประธานชมรม รพศ./รพท. เป็นประธาน “นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญากิจ” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ จากนั้น คณะศึกษาดูงาน ชม VTR ผลการดำเนินงาน นโยบาย/ผลงานเด่นโรงพยาบาลสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร   
   


View 35    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลหนองคาย