วันนี้ (10 กรกฎาคม 2567) นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ที่ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เพื่อรับทราบและแจ้งผลสรุปการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา พร้อมนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงหทัยรัตน์ โคตรสมพงษ์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย แบบบรรยาย กลุ่มผลงาน วิชาการประเภทผู้ปฏิบัติงาน (R2R) เรื่อง “การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการและส่งเสริมการใช้ยากัญชาทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล คลินิกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” ในการประกวดผลงานวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21   


View 32    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา