...สธ.ตรัง กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ลงพื้นที่อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อประเมินการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว เเละ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลควนเมา โดยมีผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน   
   


View 167    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง