...วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สธ.ตรัง นำโดย นายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายประนอม ตุลยกุล ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สาธารณสุขอำเภอห้วยยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยยอด เเละร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกัน   
   


View 43    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง