ขอเชิญชวน ประชาชน 7 กลุ่มเสียง เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

.

สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ ใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

.

หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 045-616-040 ต่อ 107

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

.

#วัคซีน #วัคซีนไข้หวัดใหญ่ #ไข้หวัดใหญ่   
   


View 74    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ