วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องส่ง สวท.ตราด ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ได้ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ในระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 92.75 มฮ. ตลอดเดือน กรกฎาคม 2567   


View 101    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด