นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยานร่วมกับนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมตลาดกลางสมุนไพรไทย ระหว่าง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ นางสาววรามาศ  ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพผ่านการยกระดับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก ตอบรับนโยบาย “IGNITE THAILAND” ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางสมุนไพรไทย ช่วยให้เกษตรกรมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดและการยอมรับในระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สร้างความมั่นคงทางการค้าให้กับสมุนไพรไทย ที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี **********************กรกฎาคม 2567   
   


View 591    08/07/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ