นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. และคณะผู้บริหาร เปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ Car seat “ลูกรอดปลอดภัย ที่นั่งนิรภัยอย่ามองข้าม” สร้างความตระหนักในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด นำร่อง 6 โรงพยาบาล ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลสุโขทัย เป็นต้นแบบส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ด้านองค์การอนามัยโลก พบการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตได้มากถึง 70% ที่ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี*******************กรกฎาคม 2567   
   


View 62    08/07/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ