นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานด้านการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การเพิ่มการเข้าถึงบริการอย่างไร้รอยต่อ Stroke Unit และพบปะเจ้าหน้าที่-อสม. ที่ รพ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา****************กรกฎาคม 2567   
   


View 30    03/07/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ