นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลปากช่องนานา และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอัจฉริยะทั้งสองแห่ง มีการใช้ระบบดิจิทัลช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการสะดวก รวดเร็ว พร้อมพัฒนาบริการทางการแพทย์ขั้นสูง ทั้งหลอดเลือดสมองและหัวใจ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลปากช่องนานา ช่วยค้นหาเด็กพัฒนาการช้าเข้าระบบเพิ่มขึ้นถึง 33% ส่วนคลินิกส่งเสริมการมีบุตร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง ช่วยตั้งครรภ์สำเร็จรายแรกของประเทศ ที่จังหวัดนครราชสีมา *******************กรกฏาคม 2567   
   


View 84    02/07/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ