นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครสวรรค์-จังหวัดพิจิตร ช่วยประชาชนได้ 3,700 คน โดยโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ จัดมาแล้ว 73 ครั้ง ใน 65 จังหวัด ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์รวม 1,100,875 คน ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ได้ประมาณ 427 ล้านบาท   
   


View 24    28/06/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ