นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการมีส่วนร่วมและกระชับมิตรเครือข่าย ในภารกิจการส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในระดับพื้นที่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสนี้ รมว.สธ. ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติจังหวัดดีเด่นประสานพลังขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน (13 แห่ง) และโล่เชดชูเกียรติโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (13 แห่ง)  พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร    
   


View 17    27/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ