นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการทำลายยาเสพติดของกลาง รวมน้ำหนักกว่า 20 ตัน จาก 41,800 คดี มูลค่ากว่า 6,456 ล้านบาท มากสุดเป็นเมทแอมเฟตามีน ทั้งชนิดยาบ้าและยาไอซ์ รวมกว่า 19.9 ตัน โดยมี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ **************** มิถุนายน 2567   
   


View 22    26/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ