นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการจัดงานส่งมอบสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มฟรีสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด (SCB Protect) โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายสุทัศน์ ลาภเกียรติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์ SCB Protect เข้าร่วม ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี   
   


View 32    25/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ