นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มุ่งแก้ไขปัญหาสุขภาพสำคัญในพื้นที่ จัดบริการ 24 คลินิกเฉพาะทาง ดูแลประชาชนกว่า 2,000 คน ที่ โรงพยาบาลพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี *************มิถุนายน 2567   
   


View 31    24/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ