นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะให้กำลังใจ อสม. จ.ลำปาง พร้อมมอบชุดดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้น ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์พื้นฐานในการดูแลสุขภาพ ให้แก่ตัวแทน อสม. ได้นำไปใช้ในการออกให้บริการเชิงรุกในชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ จ.ลำปาง***************มิถุนายน 2567   
   


View 21    17/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ