แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงรับเด็กหญิงชาลิสา เอี่ยมทราย อายุ
6 วัน เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใย    ให้ความสำคัญ จึงสั่งการให้กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ดูแลรักษาผู้ป่วยรายดังกล่าวด้วยความเชี่ยวชาญของคณะแพทย์และเทคโนโลยีของสถาบัน ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสลับขั้วหัวใจ และลิ้นหัวใจรั่ว ส่งตัวมาจากโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ได้รับผู้ป่วยเข้ารักษาเช้าวันนี้ ทารกมีอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ น้ำหนักแรกเกิด 2,200 กรัม คลอดปกติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก หลังคลอดตัวเขียว ปริมาณออกซิเจนที่ปลายนิ้วได้ 50-60 % ใส่ท่อช่วยหายใจร่วมกับเครื่องช่วยหายใจ เมื่อตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ พบภาวะหลอดเลือดใหญ่ของหัวใจสลับขั้วกัน (TGA) และหัวใจห้องล่างมีรูรั่ว (VSD)

               นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์และผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาผู้ป่วยเด็กรายนี้ ได้มีการแบ่งทีมแพทย์ให้การดูแลรักษา โดยมีกุมารแพทย์โรคหัวใจ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ศัลยแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และทีมพยาบาลตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ ร่วมประเมินอาการและทำการรักษา เริ่มจากการสวนหัวใจ เพื่อขยายผนังห้องหัวใจด้านบน เพื่อลดอาการตัวเขียว ด้วยการสอดสายสวนหัวใจ ซึ่งเป็นท่ออ่อนที่มีบอลลูนขนาดจิ๋วอยู่ตรงปลายเข้าไปทางหลอดเลือดที่บริเวณขาหนีบ หลังจากนั้นจะเป็นการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดสลับทางเดินเส้นเลือดใหญ่ 2 เส้น ให้กลับมาเป็นปกติ และผ่าตัดปิดผนังหัวใจรั่ว หลังจากนั้นเฝ้าติดตามอาการต่อไปอย่างใกล้ชิด หากการผ่าตัดสำเร็จ เด็กจะหายเป็นปกติ

               ด้านครอบครัวของ เด็กหญิงชาลิสา เอี่ยมทราย กล่าวรู้สึกถึงความปลาบปลื้มใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี ทรงรับบุตรเข้าเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

******************************************

#กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

#ผู้ป่วยเด็กเข้ารับการรักษาด้วยเส้นเลือดสลับขั้วหัวใจและลิ้นหัวใจรั่วเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

ขอขอบคุณ  14 มิถุนายน 2567   
   


View 23    14/06/2567   ข่าวในรั้ว สธ.    สำนักสารนิเทศ