รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มจาก บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1.5 ล้านคน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างความอุ่นใจ ส่งผลให้เกิดบริการที่ดี เริ่มคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศ 25 มิถุนายน 2567 นี้ 

             วันนี้ (6 มิถุนายน 2567) ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2567 โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีรับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มจาก บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวม 1,500,000 คน และกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย “5+5 เร่งรัดพัฒนาสานต่อ“ โดย 1 ใน 5 นโยบายสานต่อที่สำคัญคือ การสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ซึ่งต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ฟรีอุบัติเหตุกลุ่มให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกประเภท ทุกระดับ ทุกวิชาชีพ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างความอุ่นใจ ส่งผลให้เกิดการบริการที่ดี มีคุณภาพ โดยเตรียมคิกออฟที่ส่วนราชการระดับกรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 

                 ด้าน นายสุทัศน์ ลาภเกียรติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด กล่าวว่า ผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่บุคลากรจะได้รับ แบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่ 1) การเสียชีวิตทุกกรณี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 2) การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ หรือการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท และ 3) การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน (90 วัน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 จะออกบูธ SCB Protect ให้คำปรึกษาด้านความคุ้มครองและสิทธิพิเศษ อาทิ การวางแผนทางการเงินพื้นฐาน การบริหารความเสี่ยง การลดหย่อนภาษี การวางแผนเกษียณ และการประกันวินาศภัยต่างๆ เป็นต้น

                                                                                                       ***************************** 6 มิถุนายน 2567   
   


View 735    06/06/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ