นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ได้อนุมัติหลักการการดำเนินโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับ 5 โรงพยาบาล ภายใต้กรอบวงเงินรวม 8,510 ล้านบาท ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็น 1ในโรงพยาบาล ที่ได้รับงบประมาณดังกล่าว เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ระดับสูง ในสาขาต่างๆ และมีศักยภาพการรักษาพยาบาลเทียบเท่าโรงเรียนแพทย์ โดยจะจัดสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ 18 ชั้น รองรับผู้ป่วยเฉพาะทางที่มีความชับซ้อน ซึ่งจะช่วยยกระดับระบบบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงตอบรับนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และเป็น Medical Hub ของภาคอีสานใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน*************กรกฎาคม 2567   
   


View 31    03/07/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ