นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Thailand Health Care 2024 เกษียณสโมสร รองรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น พร้อมเน้นย้ำการดูตัวเอง การออกกำลังกาย จะเป็นการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ และสร้างสุขภาพที่ดี โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัด ภาคเอกชน ร่วมพิธี สำหรับงานนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาล และกรมในสังกัดได้ร่วมออกบูธกิจกรรมเพื่อแสดงนวัตกรรมสุขภาพ ให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่ร่วมงาน ที่สามย่านมิตรทาวน์ กทม.*************มิถุนายน 2567   
   


View 28    28/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ