โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมประสานงานกับสภากาชาดไทย รับบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาคชาย อายุ 38 ปี มีเลือดออกในสมอง ซึ่งญาติได้ยินยอมบริจาคอวัยวะ โดยทีมแพทย์สถาบันไตภูมิราชนครินทร์ ได้ทำการผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะคือ ลิ้นหัวใจ, ไต 2 ข้าง, ดวงตา ได้ส่งมอบให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เพื่อนำไปปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น

และในโอกาสนี้ นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นพ.จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธาน Service plan สาขาบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้กล่าวเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศแก่ครอบครัวผู้บริจาค

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว และขออนุโมทนาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้เสียสละบริจาคอวัยวะ เป็นทานในครั้งนี้

    
   


View 73    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลบุรีรัมย์