โรงพยาบาลปราสาท คว้ารางวัลชนะเลิศหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่9 ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่9


วันที่ 17 มิถุนายน  2562

            โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ระดับเขตสุขภาพที่9  ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2562 “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชัน ณ.ห้องประชุมสีมาธานี โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา   และได้เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 9 ในการเข้ารับการคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ในระดับกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2562จากหน่วยงาน : โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ เปิดดู 133 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:58 น.