หมวดข่าว :

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบมุ้ง ยาทากันยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลนครนายก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี

การแสดงดนตรี จิตอาสา ดนตรีมโหระทึก เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๖๕ ปี รพ.นครนายก

รพ.บุรีรัมย์ จัดประชุมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จ.บุรีรัมย์

ผอ.รพ.ยะลานำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก

รพ.ยะลาจัดงานแถลงข่าว “โครงการปั่นการกุศล...เพื่อโรงพยาบาลยะลา”

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ คนดีศรีสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Tak Sky Doctor)