หมวดข่าว :

“นครพนม” ชนะเลิศระดับประเทศ พท.ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านแพทย์แผนไทยฯ

สสจ.มหาสารคาม ออกนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปี 2562 อำเภอเมือง

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับบริจาคเงิน

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประชุมคณะกรรมการ Serviice Plan Stroke เขตสุขภาพ 3

สธ.ตรัง ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

สสจ.ฉะเชิงเทราอบรมพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา

สสจ.กำแพงเพชร รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1/ 2562

โรงพยาบาลตะกั่วป่า ขอขอบคุณ คุณเสาวลักษณ์ เตี๋ยวสกุล และคุณอภิญญา อิงอาจ ผู้มีน้ำใจงาม

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมโครงการ( Standard Precaution )

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมหมอชวนปั่น...ปันบุญ

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการแข่งขันฟุตบอลสรรพสิทธิ์ลีก 2562

โรงพยาบาลเสนา จัดกิจกรรม Green & Clean Hospital

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และเงิน

อุทัยธานี เฝ้าระวัง PM 2.5 ออกตรวจโรงงานภายในจังหวัด

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

ผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE SUKHOTHAI GOT TALENT 2019 ประเภททีม เยาวชน อายุ 6 - 25 ปี