โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตรวจสุขภาพช่องปาก กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน


โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

เวลา 08.30น. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นพ.สมชาย เชื้อนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้ โดยโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน ในโรงเรียนหนองบัววิทยายน จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และเป็นการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับ การตรวจคัดกรองต้อกระจกกว่า 400คน ซึ่งการตรวจสุขภาพครั้งนี้เป็น1ใน3กิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภูจัดขึ้นช่วงโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษกนี้


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู เปิดดู 107 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31 น.