รอง นพ.สสจ.พังงา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการ พ.ศ.2562(IDMEx)


วันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการ พ.ศ.2562(IDMEx) เพื่อเป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน องค์กร และบุคลากรรวมทั้งทดสอบการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีระบบ โดยกำหนดจัดกิจกรรมการฝึกขึ้นในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์  คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุม


จากหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เปิดดู 152 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:35 น.