โรงพยาบาลพิจิตร ประชุมคณะกรรมการ CFO เพื่อวางแผนทางการเงิน การคลัง ประจำปี 2562


    วันที่  9 ตุลาคม 2561  เวลา 14.00 น.นายแพทย์สุรชัย  แก้วหิรัญ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร  พร้อมด้วย นายแพทย์สมบัติ  ภูนวกุล  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  แพทย์หญิงเพ็ญศรี  มโนวชิรสรรค์  รองผู้อำนวยการปฐมภูมิและทุติยภูมิ และคณะกรรมการบริหาร รพ.พิจิตรน ร่วมประชุมวิเคราะห์ สถานการณ์ การเงิน การคลัง งบทดลองของเดือนกันยายน 2561 เพื่อวางแผน ทางการเงิน การคลัง ในการทำงาน ปี 2562  โดยมีนายแพทย์เสรี  วุฒินันท์ชัย  รองประธาน CFO เป็นผู้นำเสนอ ณ ห้องประชุมกอบัว ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตรจากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร เปิดดู 170 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09:47 น.