ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 11)


ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 11)

ชุมพร  นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  กระบี่  พังงา  ภูเก็ต  ระนองจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 528 view
วันที่ประกาศข่าว : 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:18 น.