แผนงาน/โครงการ

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สขร.1)


รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สขร.1)จากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 80 view
วันที่ประกาศข่าว : 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15:20 น.