แผนงาน/โครงการ

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)


ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)จากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 206 view
วันที่ประกาศข่าว : 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:20 น.