แผนงาน/โครงการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


กรุณาคลิกที่ลิงค์ >>  https://goo.gl/forms/v7J6PJxg2syc2xrg2

เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดโครงการ (โครงการ กำหนดการ ใบจองที่พักโรงแรม) ได้ที่หัวข้อเอกสารแนบ

 

** หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2590 1313 คุณพัทธวรรณ จินดารัตน์มณี

 

 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 582 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 มกราคม 2562 เวลา 10:32 น.