ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

“หมอหมัด” ผอ.รพ.จะนะ เดินหน้าจัดโครงการสุนัตหมู่ ให้เยาวชนชายมุสลิมใน จ.สงขลา เข้าถึงการ ขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติที่ปลอดภัยและไม่มีค่าใช้จ่าย


      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา เดินหน้าจัดโครงการสุนัตหมู่เคลื่อนที่ ให้เยาวชนชายมุสลิมเข้าถึงการขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติที่ปลอดภัย สะอาด ได้มาตรฐาน และไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งในอำเภอจะนะ และหลายอำเภอในสงขลา วันนี้ดำเนินการ 2 ตำบล เป้าหมาย 100 คน ย้ำการขลิบช่วยรักษาความสะอาด ลดการติดเชื้อ

          วันนี้ (15 มีนาคม 2566) นายแพทย์หมัด หีมเหม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมชายทุกคน คนไทยเรียกว่า พิธีเข้าสุนัต คือ การขลิบปลายอวัยวะเพศของเด็กมุสลิมชายเมื่อเข้าวัยอันควร คือ อายุระหว่าง 6 - 12 ปี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความสะอาด ป้องกันการหมักหมมและน้ำปัสสาวะค้าง ซึ่งในด้านการแพทย์เห็นว่า การขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ (Circumcision) เป็นมาตรการที่มีความสำคัญทางสุขวิทยาอย่างมาก เพราะทำให้ดูแลง่ายป้องกันปัญหาปลายตีบเรื้อรัง ป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ลดความเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงมะเร็งองคชาติ รักษาท่อปัสสาวะผิดตำแหน่ง ส่งเสริมความสะอาดและฟื้นฟูระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ส่วนผู้หญิงที่เป็นคู่ของผู้ชายที่ขลิบ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และลดอัตราเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูก

          นพ.หมัดกล่าวต่อว่า ปัจจุบันการขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ ทางการแพทย์มีการใช้เครื่องมือที่สะอาดและวิธีการที่ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งหากรับบริการจากคลินิกเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายถึงหลักหมื่นบาทต่อคน ทั้งนี้ ตลอด 24 ปีที่ผ่านมา ตนและทีมบุคลากรทางการแพทย์ ได้จัดบริการผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติให้แก่เด็กและเยาวชนมุสลิมชาย ในโครงการเข้าสุนัตหมู่เคลื่อนที่ช่วงปิดเทอม ทั้งในอำเภอจะนะ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและอีกหลายอำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และไม่มีค่าใช้จ่าย แม้ปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ มีภารกิจในด้านการบริหารโรงพยาบาลมากขึ้น แต่จะยังคงดำเนินการโครงการนี้ต่อไป โดยในวันนี้ออกให้บริการที่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่และตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา มีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 100 คน

 ************************************************ 15 มีนาคม 2566


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 437 view
วันที่ประกาศข่าว : 15 มีนาคม 2566 เวลา 16:15 น.