ข่าวเพื่อมวลชน

ค้นหา ข่าวเพื่อมวลชน

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : ข่าวเพื่อมวลชน

สธ.เปิด “อาคารภูมิจิต” คลินิกผู้ป่วยนอก รพ.พระนั่งเกล้า ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข

สธ. ยก อสม. เป็นจิตอาสาช่วยประชาชนเข้าสู่ระบบบริการ และเป็นที่พึ่งชุมชนในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

จ.ชุมพร ใช้ “SALE Model” พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนแบบครบวงจร

สธ.หนุนการพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้วย “เวชศาสตร์วิถีชีวิต” ปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

องคมนตรี ติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปลัด สธ. มอบเกียรติบัตรชื่นชม พชอ.-พชข. ที่มีผลงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ดีเด่น

สธ. จับมือ กรมพินิจฯ และ สปสช. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ดูแลสุขภาพกายใจเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ

องคมนตรี ติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

“ดร.สาธิต” เยี่ยมเสริมพลัง อสม. และ จนท.สธ. พร้อมติดตามงาน Food Safety ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี

สธ.ตั้ง คกก.สืบข้อเท็จจริงรอง นพ.สสจ.โคราช กรณีจัดโครงการอบรมเท็จ

โฆษก สธ. เผย ผลการศึกษาในบุคลากร-ประชาชน ชี้ 4 ปี “อนุทิน” ดันระบบสาธารณสุขไทยก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

ปลัด สธ. สั่งเตรียมผู้เชี่ยวชาญและรพ.รองรับหากมีผู้ได้รับผลกระทบสุขภาพ กรณี “ซีเซียม-137” สูญหายที่ จ.ปราจีนบุรี

“ดร.สาธิต” มอบประกาศนียบัตรให้ 405 สถานพยาบาล ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 ของ สรพ.

ไทย-สหรัฐฯ กระชับความสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข พร้อมสานต่อความร่วมมือ เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพทั่วโลก

“สาธิต” หนุนจัดกิจกรรม “WORLD ORAL HEALTH DAY 2023” เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของคนไทย

สธ.รับมอบวัคซีนโมเดอร์นาชนิด “Bivalent” กว่า 1 ล้านโดส จากรัฐบาลฝรั่งเศส

สธ.เผยผลวิจัยบริโภคโซเดียม ในกลุ่มตัวอย่าง 4 จังหวัด พบค่าเฉลี่ยสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนด

“อนุทิน” ติดตามผลงานเด่น เขตสุขภาพ 2,3 พัฒนาบริการขั้นสูง ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลไร้รอยต่อ

สธ. เปิดรับสมัคร “นักการสาธารณสุขดีเด่น” เข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ปี 66

ดร.สาธิต ย้ำ อสม.แม่ฮ่องสอน ทำหน้าที่หมอคนที่ 1 พร้อมเป็นต้นแบบด้านสุขภาพให้คนไทยแข็งแรง

สธ. จัดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ปี 2566

สธ. เผยความคืบหน้าการดูแลกลุ่ม พกส. ลูกจ้างชั่วคราว ดำเนินการในประเด็น ที่อยู่ในอำนาจทั้งหมดแล้ว

“สาธิต” หนุนการสร้างความยั่งยืนด้านการคลังเพื่อสุขภาพสตรี ตามนโยบาย APEC SMART FAMILIES