ข่าวเพื่อมวลชน

ค้นหา ข่าวเพื่อมวลชน

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : ข่าวเพื่อมวลชน

สป.สธ. จัดอบรมผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด

“อนุทิน” เปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.เทิง จ.เชียงราย ช่วยผู้ป่วยพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการ

สธ. จับมือภาคีเครือข่าย สนับสนุนงานวิจัย ใช้ประโยชน์แบบจำลองโรคติดเชื้อ วางแผนรับมือโรคและภัยสุขภาพในอนาคต

ปลัด สธ.สั่งทุก รพ. เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 จัดรถโมบายฉีดกลุ่มเสี่ยง 608 ในพื้นที่

คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบแนวทางคุม “น้ำเมา” เทศกาลปีใหม่ 66 ยันไม่ควรขยายเปิดผับบาร์ถึงตี 4

สธ. จัดมหกรรม “พลังคน พชอ.2 คุณภาพชีวิต วิถีใหม่” มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พชอ./พชข. ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

รมช.สธ. เปิดประชุม Asia-Pacific Patient Congress 2022 ครั้งที่ 4 พัฒนาระบบสุขภาพ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ปลัด สธ. หนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เพิ่มการเข้าถึงบริการ เพื่อคนไทยสุขภาพดี

สธ.ระดมสถาบันเชี่ยวชาญกรมการแพทย์ ลุยวิจัย “กัญชาทางการแพทย์” ปี 2566 เน้นผู้ป่วยเข้าถึงอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

สธ.พิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนฉบับที่ 5 เพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการทุกวิชาชีพร้อยละ 8 ยันไม่กระทบการเงินการคลัง รพ.

สธ.เผยความสำเร็จด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการประชุม APEC 2022

สธ. ผลักดันใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดระบบสารสนเทศข้อมูลสุขภาพให้มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ

สธ.จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "ไทย" ขับเคลื่อนงานหลักประกัน-สร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ 8 ประเทศ

สธ.เผย การเพิ่ม “ค่าตอบแทน” ดูแลทุกวิชาชีพ เตรียมพิจารณาตัวเลขสัปดาห์นี้ พร้อมแจงค่าเสี่ยงภัยโควิด

คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบแนวทางจัดหาวัคซีนโควิดปี 2566 พร้อมตั้งคณะอนุฯ บริหารจัดการ

“อนุทิน” ประชุม คกก.นโยบายเชื้อดื้อยาฯ เห็นชอบร่างแผน 5 ปี ตั้งเป้าลดปัญหาเชื้อดื้อยา 10%

ปลัด สธ. เปิดอบรมรองผอ.รพ.ฝ่ายบริหาร สร้างนักบริหารมืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข

ปลัด สธ. แจงติดเชื้อ “โควิด” ซ้ำได้ แต่ภูมิคุ้มกันจะช่วยลดความรุนแรงและเสียชีวิต แนะกลุ่มเสี่ยงรีบรับวัคซีนเข็มกระตุ้น

สธ. เผย ผู้ป่วย “โควิด” เพิ่มขึ้น 12.8% กำชับทุกจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงหมู่บ้าน และเตรียมความพร้อมเวชภัณฑ์ ยาและ LAAB

คณะอนุฯ MIU ถ่ายโอนฯ ศึกษาการกระจายอำนาจของต่างประเทศ พร้อมจัดทำข้อเสนอที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

สธ.เผยความพร้อมดูแลสุขภาพประชุมผู้นำเอเปค เข้มงวดความปลอดภัยสูงสุด

ปลัด สธ. เดินหน้าระบบสุขภาพดิจิทัล เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างรพ. พบประชาชนพึงพอใจทุกด้าน หลังปรับมาใช้ระบบดิจิทัล

สธ. หนุนงานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ