ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี ชวนหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 14-18 สัปดาห์ ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ ฟรีทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ


          โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เปิดบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ให้กับหญิงตั้งครรภ์ 14-18 สัปดาห์ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและใกล้เคียง เข้ารับบริการได้ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ หลังมีข้อมูลคาดการณ์ว่าในจังหวัดอาจมีเด็กกลุ่มอาการดาวน์ประมาณปีละ 7 ราย หรือ ร้อยละ 0.2

          นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 ให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ได้จัด “โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์” ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง โดยให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์คนไทย ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ ที่มีอายุครรภ์ 14-18 สัปดาห์ ด้วยวิธี Quardruple test ฟรี ซึ่งเป็นการตรวจสารชีวเคมีในเลือดหญิงตั้งครรภ์ 4 ชนิด และคำนวณค่าความเสี่ยงโดยโปรแกรมคำนวณร่วมกับประวัติหญิงตั้งครรภ์และอายุครรภ์ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ในพื้นที่ ซึ่งคาดการณ์ว่าจังหวัดจันทบุรีอาจมีประมาณปีละ 7 ราย หรือ ร้อยละ 0.2

          นายแพทย์สุเทพกล่าวต่อว่า กลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของจำนวนโครโมโซม พบได้บ่อยที่สุดในโลก ประมาณ 1 ใน 800 – 1 ใน 1,000 ของทารกแรกเกิดมีชีพ สำหรับประเทศไทย มีเด็กเกิดใหม่ปีละประมาณ 800,000 คน หากขาดการควบคุมป้องกัน คาดว่าจะพบทารกกลุ่มอาการดาวน์รายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 800-1,000 คน ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ทุกคนมีโอกาสเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ได้ โดยอัตราความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามอายุของหญิงตั้งครรภ์ จึงแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์เพื่อวินิจฉัยก่อนคลอด

          อย่างไรก็ตาม ทารกกลุ่มอาการดาวน์ประมาณ ร้อยละ 75-80 เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ซึ่งหญิงตั้งครรภ์จำนวนมากอยู่ในช่วงอายุนี้ จึงไม่ได้รับคำแนะนำให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะน้ำคร่ำ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้สามารถตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ได้ในทุกอายุ และประเมินได้ว่ารายใดมีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ เพื่อแนะนำให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดต่อไป

 ****************************** 21 มกราคม 2566

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 369 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น.