ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ปลัด สธ. ย้ำทุกจังหวัดขับเคลื่อนบริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน


        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรเขตสุขภาพที่มีผลงานการจัดบริการผู้ป่วยในด้านจิตเวชและยาเสพติดโดดเด่น ย้ำทุกหน่วยงานขับเคลื่อนบริการด้านจิตเวชและยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน พร้อมรับมอบเงินบริจาคจากมูลนิธิพัฒนาอนามัยเพื่อใช้ในงานดูแลเด็กออทิสติกปฐมวัย

                 วันนี้ (10 มกราคม 2566) ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เขตสุขภาพที่มีผลงานขับเคลื่อนการจัดบริการผู้ป่วยในด้านจิตเวชและยาเสพติดดีเด่น และกล่าวว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้สถานพยาบาลในสังกัดทุกระดับพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยในด้านจิตเวชและยาเสพติด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเข้มข้น มีการนำส่งอย่างปลอดภัยและติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชนแบบไร้รอยต่อ ป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวช โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดแล้ว 94 แห่ง ใน 69 จังหวัด ส่วนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในชุมชน กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นหน่วยสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดบริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

               นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า สำหรับเขตสุขภาพที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประกอบด้วย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง : สามารถเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดครอบคลุมทุกโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 3 และเขตสุขภาพที่ 12, รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน : สามารถเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพ 10, รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง : สามารถเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดได้มากกว่าร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 8 และเขตสุขภาพที่ 11 และรางวัลเกียรติบัตรพิเศษ : สามารถเร่งรัดการเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพิ่มอย่างก้าวกระโดดภายใน 1 สัปดาห์ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 8 และเขตสุขภาพที่ 5

          พร้อมกันนี้ ได้รับมอบเงินบริจาคจาก นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ประธานมูลนิธิพัฒนาอนามัย และอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 600,000 บาท เพื่อใช้ในงานดูแลเด็กออทิสติกปฐมวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเติบโตและเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศได้ต่อไป

 ****************************** 10 มกราคม 2566

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1032 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 มกราคม 2566 เวลา 11:06 น.